המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האחריות כלפי האחר: לשאלת ייעודה של חברת הלומדים במורשת הרב עובדיה יוסף

האחריות כלפי האחר: לשאלת ייעודה של חברת הלומדים במורשת הרב עובדיה יוסף

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה
מספרי עמודים: 251--233
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
אחד המאפיינים העיקריים המיוחסים לאורתודוקסיה הליטאית הוא טיפוח אידיאל 'חברת הלומדים' כגוף מסוגר ומובדל בתוך ים של חילוניות, כפירה, ושבר היסטורי בזהות היהודית. המאמר מבקש להראות כי הרב עובדיה יוסף מציע גישה חילופית לגישה זו. הדבר מתבטא לא רק בדרישה לנוהג ההלכה של עדות המזרח, אלא גם בתביעה לפריצת הסגירות של החברה החרדית מזרחית, סגירות המאפיינת לטענתו את חברת הלומדים האשכנזית. הרב עובדיה יוסף חותר ל'דה-ליטאיזציה' של חברת הלומדים, ומטרתו היא להפוך את חברת הלומדים מ'עילית של לומדים' ל'אליטה של מלמדים'. לא עוד אי של קיום יהודי המתבצר בשיטתו, כי אם כור היתוך של אליטה דתית שתהווה בסיס להנהגת כלל החברה בישראל. אלא שחזון לחוד ומציאות לחוד, ובפועל מתפקדת בינתיים חברת הלומדים החרדית מזרחית בדפוסים של החברה הליטאית.
כללי

כותרת

עוד מידע