המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האל מתוך הקלטת - על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרדית

האל מתוך הקלטת - על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרדית

שם המחבר: קפלן קימי
תאריך עברי: תשנ"ה
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: יהדות זמננו
כרך: 9
מספרי עמודים: 200--169
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו - מאגנס
הדרשה היא אחת הבמות הדתיות-חברתיות המרכזיות בחברה היהודית המסורתית, ובכל הזרמים המרכיבים את החברה היהודית המודרנית. המאמר מבקש לציין קווים ל'מהפכת הקסטות' החרדית של שנות התשעים של המאה העשרים, כתופעה חדשה שהאיצה תהליכים משמעותיים, הכתירה ומיצבה דרשנים ורבנים בתודעה הציבורית, ואף פיתחה את התכנים והתחומים של הדרשה המסורתית. המאמר עוסק בדרכי הפצתן ומכירתן, בדפוסי ההאזנה להן, באופי הדרשנים והתכנים, כגון: היחס לתקשורת, לממסד החילוני, למיסטיקה ולתקשור עם עולמות אחרים ועוד. מסקנה בולטת: הדרשות מאפשרות לעמוד מקרוב על תהליך רב משמעות בכל הקשור לשינוי המתרחש בחברה החרדית בתחום הלשון והשפה המדוברת. מחד, אימוץ השפה הישראלית החילונית, ומאידך, דחיקת היידיש מפני העברית. כמו כן מדיית ה'קסטות' הפרה גבולות תרבותיים בין אשכנזים לבין עדות המזרח, וכל צד נחשף לתרבות, לצורות התבטאות, לנושאים ולתכנים של משנהו.
כללי

כותרת

עוד מידע