המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האשה החרדית

האשה החרדית

שם המחבר: פרידמן מנחם
תאריך לועזי: 1995
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות
מספרי עמודים: 290--273
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מעמדה של האשה החרדית מבוסס על הרעיון של 'בת מלך – פנימה'. המאמר מציג את הפרדוקס שנלווה למעמד זה, עקב השינוי שחל במעמדה של האשה החרדית במאה העשרים, כתוצאה מן השינוי בהשכלתה ובתעסוקתה מחוץ לביתה. עובדה זו היא שעומדת מאחורי התפתחותה של 'חברת הלומדים', והכותב מנסה לתאר ולנתח את תפקידה ותרומתה של האשה החרדית להתפתחות זו. טענה עיקרית במאמר היא שכל כמה שהאשה החרדית מבקשת לראות ב'סבתא' המסורתית דמות מופת הראויה לחיקוי, תוך שלילתה של 'האם' המודרנית מדי, הנה מעמדה ותפקידיה של האשה החרדית, שאפשרו את התפתחותה של החברה החרדית החדשה, קשורים קשר מהותי בהתפתחותה של החברה המודרנית, ולא היה אפשר לממשם אלא במסגרתה של חברה זו. בין אלה ניתן למנות את הקמת מדינת ישראל כמדינת רווחה מודרנית, והשינויים ביחס למסורת היהודית שחלו בקרב החברה היהודית בארץ ובפזורה המערבית לאחר השואה.
כללי

כותרת

עוד מידע