המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
האשה החרדית המשכלת

האשה החרדית המשכלת

שם המחבר: בר-און הרצליה
תאריך עברי: תשנ"ט
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: חמדעת - שנתון מכללת חמדת הדרום
כרך: 2
מספרי עמודים: 183-174
מקום הוצאה: נתיבות
שם ההוצאה: מכללת חמדת הדרום
סקירה על עולמה של האשה החרדית. מה מכיל עולם הדעת שלה, ולמה הוגבל לימודה לתחומי דעת מסויימים? מהי המשנה החינוכית באידיאולוגיה זו, והאם היא מיושמת הלכה למעשה? בשאלות אלה ועוד עוסק המאמר, תוך סקירת העמדות התיאורטיות ויישומן למעשה, במערכת החינוך ומחוצה לה, בחינוך הפורמלי והלא פורמלי. לבסוף עוסק המאמר בשאלת יציאת הנשים החרדיות לעבודה מחוץ לבית, והשפעת מציאות זו על חיי המשפחה שלהן, תוך סקירת העמדות ההשקפתיות והחינוכיות בסוגיה זו.
כללי

כותרת

עוד מידע