המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הביקוש למגורים במגזר החרדי

הביקוש למגורים במגזר החרדי

שם המחבר: דגני אבי , דגני רינה
תאריך לועזי: 2000
סוג פרסום: דוח מחקר
שם כתב העת או הספר הערוך: גיאוקרטוגרפיה - המכון למחקר מרחבי בע"מ בהזמנת אגף מידע וניתוח כלכלי -משרד הבינוי והשיכון
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: המכון למחקר מרחבי בע"מ
קישור לרשומה המלאה
נסיון ראשון (במאה ה-21) לאפיין את תנאי הדיור של האוכלוסיה החרדית ולאמוד את צרכי הדיור השנתיים של המגזר ברמה הארצית. המחקר כולל נתונים רבים על הרכבה הדמוגרפי והחברתי של האוכלוסיה החרדית, הבדלים בין הזרמים, כולל רמת חיים ופיזור גיאוגרפי. נעשו מאמצים להגיע לאומדנים סבירים באמצעות חישובים וניתוח מעמיק של מקורות מידע מגוונים ככל שניתן. באמצעות טבלאות ונתונים מציע המסמך את אומדן הצרכים הנוכחי והצפוי בתחום הדיור למגזר החרדי. אפיון "איזורי הביקוש" של הרוכשים הפוטנציאליים, ובחינת השיקולים של האוכלוסייה הנחקרת על רבדיה השונים בבחירת מקום מגורים. ניתוח המאפיינים החברתיים-כלכליים של האוכלוסייה החרדית, כולל תחומי תעסוקה והכנסה, בחינת פתרונות דיור המתאימים לאוכלוסיית המגזר, רמות מחירי דירה, מקורות מימון, יכולת החזר משכנתא ותנאי דיור נוכחיים.
כללי

כותרת

עוד מידע