המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הגירה מירושלים 1996-1998 והגירה לירושלים 1998

הגירה מירושלים 1996-1998 והגירה לירושלים 1998

שם המחבר: הרשקוביץ שרה , פרמונט-רפיח שרית
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: עיריית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
ניתוח דפוסי ההגירה מירושלים ואליה בשנים 1996-1998. הנתונים מבוססים על שלושה מקורות עיקריים: 1. החברה לאוטומציה - מערכת ירושלים. 2. שנתון סטטיסטי לירושלים 1978. 3. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1998. ההגירה החרדית מן העיר בתקופה זו המשיכה בהיקפים גדולים, בעיקר לישובים חרדיים כמו ביתר עילית, טלז-סטון, בני ברק, מודיעין עילית ומתתיהו. תהליך זה מבטא פירבור של ירושלים, המאפיין את הערים הגדולות בארץ ובעולם, כאשר המהגרים ממשיכים לעבוד בעיר הגדולה. כנגד זאת המהגרים החרדיים שנכנסו לירושלים בתקופה זו הגיעו מקשת רחבה מאד של ישובים. המחקר מציע כי להגירה מירושלים שני גורמים עיקריים: דיור ותעסוקה. כדי להקטין את היקפי ההגירה מהעיר ולהגדיל את היקף ההגירה אליה יש צורך במדיניות עירונית ממשלתית, שתחזק נושאים אלה בירושלים.
כללי

כותרת

עוד מידע