המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הגישה הממלכתית של ש"ס ומשמעותה

הגישה הממלכתית של ש"ס ומשמעותה

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: צומתי הכרעה ופרשיות מפתח
מספרי עמודים: 133--156
מקום הוצאה: שדה בוקר
שם ההוצאה: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
שאלת הכרעותיה האידאולוגיות של ש״ס מצויה בתחום הוויכוח בין גישות מוסדיות לחקר המערכת הפוליטית בישראל לגישות שאפשר לכנותן ׳פוסט־ מוסדיות׳. המאמר מבקש לקדם קריאה משולבת בין הגישה המוסדית ובין הגישה הפוסט־מוסדית במחקר המפלגות בישראל. קריאה זו תקדם את הדיון בהכרעתה האידאולוגית של ש״ס להשתתף בממשלות ישראל ולקבל תפקידים בעלי אחריות מיניסטריאלית, כזו הקובעת לא פעם גם מדיניות ציונית. ממסקנות המאמר: הכרעותיה הפוליטיות של ש"ס, שנעשו נגד ההיגיון האידאולוגי של החרדים, נסמכו לא רק על אינטרסים פוליטיים צרים של הישרדות אלא גם על מורשת של אחריות ממלכתית, מורשת המובעת סמלית במחויבותה של ש״ס למוסד הראשון לציון, מוסד הרב הראשי לארץ ישראל. מוסד שש״ס הייתה בעצם למפלגתו המובהקת.
כללי

כותרת

עוד מידע