המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"הדרך לשילוב" - נייר מדיניות לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה

"הדרך לשילוב" - נייר מדיניות לעידוד השתלבות האוכלוסייה החרדית בשוק העבודה

שם המחבר: גל ראובן , זטקובסקי איליה
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מזכר
שם כתב העת או הספר הערוך: פרוייקט שילוב חרדים, דוח שנתי
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: הטכניון, מוסד שמואל נאמן
קישור לרשומה המלאה
דוח שנתי הכולל המלצות למערכת מקבלי ההחלטות במספר תחומים הנוגעים לשילוב חרדים: בקביעת מדיניות פיסקאלית, בתחום חינוך והכשרה, בדרכי חיבור לשוק העבודה ובנושא שירות צבאי ואזרחי. המלצות אלה הנן פרי עבודתו של צוות 'שילוב חרדים' במוסד שמואל נאמן, ומתבססות על עבודת מחקר של אנשי הצוות, וניתוח תוצאות מחקריהם של אחרים. שילוב מוצלח של האוכלוסייה החרדית בכלכלת ישראל חייבת להתבסס על שלושה עקרונות: 1. הפתרונות חייבים להיות מערכתיים ולא נקודתיים. 2. הפתרונות לא יפגעו באורח החיים החרדי. 3. הפתרונות לא יושגו באמצעות כפיה. לפיכך ההמלצה המרכזית של המסמך היא: "נחוצה מערכת החלטות ופעולות שבכל שלב של החיים תאפשר לאזרח החרדי שתי חלופות: להמשיך בלימודי קודש או לפנות לתעסוקה – והכל תוך שמירה על אורח החיים החרדי.
כללי

כותרת

עוד מידע