המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון: שובו של המשיח במשנת חב"ד בעידן הפוסט־שניאורסוני

ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון: שובו של המשיח במשנת חב"ד בעידן הפוסט־שניאורסוני

שם המחבר: דהן אלון
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: זהויות
כרך: 4
מספרי עמודים: 90--73
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים
המאמר דן בהרחבה ברעיון ההופעה השנייה של ר' מנחם מנדל שניאורסון, הרבי מלובביץ', והתגלותו כמשיח במשנת חב"ד. רעיון זה אינו נמצא בהגות החב"דית הקלאסית, והוא בבחינת סלע מחלוקת בעיקר בקרב הקהילה היהודית בארצות הברית. יש שאף קראו להוציא בגללו את חב"ד אל מחוץ ליהדות ולהטיל חרם מלא על כל פעולותיה – גיורים, תלמודי תורה, כשרות, סופרי סת"ם ועוד. במאמר מתוארת ההשקפה הזאת – של משיח השב מן המתים – בנצרות ובאסלאם, ולאחר מכן נבחנים מקורותיה היהודיים, המשמשים בסיס רעיוני להוגים חב"דיים הקושרים אותה לתקווה ולציפייה לשובו של הרבי מלובביץ' ולהתגלותו כמשיח. במאמר מוצגת מעין ביקורת כפולה: מצד אחד נאמר כי הטענה שאין זכר לרעיונות מסוג זה ביהדות חסרת בסיס. ישנם מקורות יהודיים המדברים בגלוי על אודות משיח השב מן המתים, ואלו משמשים סמך להוגים חב"דיים בבואם לבסס אמונה זו בחסידות חב"ד; מצד אחר מוצגת כמובן גם ביקורת על הנרטיב החב"די שנוצר והתפתח לאחר פטירתו של הרבי מלובביץ'. נרטיב זה נשען כולו על מקורות חיצוניים; אין הוא מתיישב עם תורת הרבי עצמו, ודומה שאין לו זכר בהגות אדמו"רי חב"ד.
כללי

כותרת

עוד מידע