המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ההתבדלות המרחבית של ה"חרדים" בישראל : היבט פנומנוגראפי

ההתבדלות המרחבית של ה"חרדים" בישראל : היבט פנומנוגראפי

שם המחבר: שנל יצחק
תאריך לועזי: 1989
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: בארי - פרקים במדעי הרוח, החברה והחינוך
כרך: 1
מספרי עמודים: 171--151
מקום הוצאה: כפר סבא
שם ההוצאה: מכללת בית ברל
מחקר פנומנוגרפי מבוסס-ספרות (ההצדקה לכך –על פי משנתם של טואן (1978) ופוקוק (1981). המסתייע בספר 'אפיקורוס בעל כרחו' של יהושע בר יוסף. הכותב מצהיר שהיכרותו של בר יוסף את המציאות בה הוא חי ופעל במשך תקופה ארוכה, היא מעל לכל ספק - אמת. ראשית מוצגת המתודה של הפנומנוגרפיה ותורת ה'התבדלות המרחבית' כנסיון להבין את אורח חייה של הקהילה החרדית. שנית, באמצעות ציטוטים מן הספר מבסס הכותב את דגם ההתנסות של החרדים בחווית ההתבדלות המרחבית. ושלישית – הכותב מציג את הממדים העיקריים של חווית התבדלות זו, באמצעותה הוא מציע קווים ראשונים למודל כללי של התנסות בהתבדלות מרחבית. המאמר מנתח את המודעות החברתית, את הזיקות החברתיות של היחיד, את אמצעי הפיקוח, האסטרטגיות וממדי הזהות הבאים לידי ביטוי בהתבדלות זו, תוך בדיקת שלושה מרחבים: מרחב המודעות, מרחב הזיקות החברתיות, והמרחב הפיזי. בדברי הסיכום עומד הכותב על השפעותיה של ההתבדלות המרחבית על הזהות האתנית והדתית של בני הקבוצה, על מידת הזדהותם של היחידים עם הטריטוריה והקהילה, ועל אופי הלגיטימציה הקיומית של הקבוצה הבדלנית ביחס לאוכלוסיית הרוב.
כללי

כותרת

עוד מידע