המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל

ההתחדשות החברתית של המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2014
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: סוציולוגיה ישראלית
כרך: טז (1)
מספרי עמודים: 155--174
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל אביב - החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
במאמר מוצגים קווים ראשונים לתיאורה ולניתוחה של התחדשות המוזיקה הפופולרית הדתית-יהודית בישראל. התפתחות זו אינה מבטאת רק מגמה מוזיקלית אלא גם מגמה חברתית. זו נקשרת בתמורות המתחוללות ביחסי דת וחברה בישראל עם הופעתן של תופעות מהותיות המבקשות לעצב מחדש את היחס למסורת הדתית היהודית, לא רק כמקור לתביעות פרקטיות אלא גם לשם התבוננות אישית וציבורית. אלה משתמשות במוזיקה הפופולרית הדתית המתחדשת וביוצרים מרכזיים בה כדי לקדם מבט אחר במציאות הנוטה תדיר לתיאור דיכוטומי של דתיות וחילוניות. המוזיקה הפופולרית אינה נתפסת כטקסט קשיח של הוראה אלא ככלי רך המסייע להתבוננות ולניסוח מורכב של המציאות בצליל, באומר ובהופעה. כדי לעמוד על הטיעון הזה אתחקה אחר מקורותיה של ההתחדשות ואתאר דוגמאות אחדות מתוכה. נוסף על כך אקשר את מגמת ההתחדשות אל תהליכי הפרטת התרבות ואל הניסיונות להשעיית הפוליטי בחברה הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע