המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
ההתמודדות עם העבר העברייני בישיבות המשקמות עבריינים

ההתמודדות עם העבר העברייני בישיבות המשקמות עבריינים

שם המחבר: תימור אורי
תאריך לועזי: 1996
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מגמות
כרך: לח (1)
מספרי עמודים: 30--47
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון הנרייטה סאלד
תוכנית לשיקום אסירים לשעבר בישיבות לחוזרים בתשובה בישראל, מאפשרת למשתקמיה להשתלב בחברה שומרת חוק ולשקם באמצעות הסברים דתיים את דימוים החברתי והעצמי. הישיבות מתעלמות מעברם של האסירים, וכן מספקות לתלמידים הסברים דתיים משלהן לעבריינות, שתולים את האשמה בגורמים שמחוץ לאחריותם האישית. האסירים לשעבר מפנימים הסברים אלה ומשתמשים בהם כמתכונת של תירוצים כדי להשתחרר מאחריות. לצד זאת ישנם גם הסברים שאינם בעלי אופי דתי. ממצאי המחקר מבוססים על ראיונות פתוחים שנערכו באמצע שנות ה-80 עם 50 אסירים לשעבר ב-4 ישיבות בישראל. הממצאים מלמדים שהעבריינים המשתקמים נזקקים למגוון רחב של אמצעים כדי לנטרל את האיום שבעברם על זהותם החברתית החדשה.
כללי

כותרת

עוד מידע