המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. דו"ח סופי

הוועדה לבחינת מדיניות תעסוקה. דו"ח סופי

שם המחבר: אקשטיין צבי
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: דוח וועדה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מדינת ישראל - משרד התעשיה המסחר והתעסוקה
קישור לרשומה המלאה
הוועדה בין-משרדית לבחינת מדיניות התעסוקה הוקמה ב- 2009 ע"י שר התמ"ת בנימין בן אליעזר כדי להמליץ על צעדים להגדלת שיעור המעורבים בשוק העבודה, תוך כוונה להגיע בטווח הארוך לנתונים דומים לאלה של 10-15 מדינות OECD המובילות. בכל הקשור לעידוד התעסוקה של הגברים החרדים אימצה הועדה את המלצות המועצה הלאומית לכלכלה, כפי שהן מוצגות בדו"ח "המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה" (לוין חגי, ע"ע), אשר קבעה יעד של 63% מועסקים ב- 2020. לגבי נשים חרדיות הניחו חברי הועדה כי יחד עם שיפור יכולת השתכרותן יש לפעול גם להעלאת שיעור התעסוקה ולהעמיד גם אותו על 63% בשנת 2020. האוכלוסייה החרדית אמורה לספק כ- 19% מסך תוספת כוח העבודה המתוכנן עד 2020. הועדה קיבלה גם את כל הצעותיה של המועצה הלאומית לכלכלה לגבי הצעדים לעידוד תעסוקת חרדים ורק חידדה את הצורך בעידוד שירות אזרחי וצבאי לחרדים ובקורסי השמה לבוגרי השירות.
כללי

כותרת

עוד מידע