המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הזנה בחינוך החרדי

הזנה בחינוך החרדי

שם המחבר: וורגן יובל
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מסמך
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: הכנסת - מרכז המחקר והמידע
קישור לרשומה המלאה
המסמך עוסק במפעל ההזנה בחינוך החרדי. ראשית, מוצגים נתונים על מספר התלמידים בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור בשנת הלימודים התשס"ו. במוקד המסמך: נתונים בדבר מפעל ההזנה במוסדות חינוך, שהופעל לראשונה בשנת הלימודים תשס"ה (2004/05) מכוח החלטת ממשלה. על-פי החוק, תלמידי בתי-הספר היסודיים הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. החוק קובע כי שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, יקבע את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, בימים שבהם הלימודים במוסד החינוך מתקיימים עד שעות אחר הצהריים. המסמך דן בעתירתה של עירית ביתר עלית בשנת 2005 לבג"צ, בדרישה להחיל את חוק ארוחה יומית לתלמיד על כלל מוסדות החינוך שבתחומה.
כללי

כותרת

עוד מידע