המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים

שם המחבר: פרידמן מנחם
תאריך לועזי: 1991
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ירושלים לחקר ישראל
קישור לרשומה המלאה
מחקרו החלוצי והמכונן של פרופ' פרידמן, בו הוצגה לראשונה תמונה מקיפה של החרדיות שלאחר השואה ומאפייניה העיקריים, תוך סקירה היסטורית של תהליך 'עצירת הסחף' אל החילוניות והתהוות זרמיה ועמדותיה של חברה זו. החיבור עוסק באגודת ישראל ובשואה, בישוב הישן ו'נטורי קרתא', בתמורות שלאחר השואה ובעליית ה'גדולים' החל משנות החמישים ואילך. תהליך היווצרותה של 'חברת הלומדים' תופס מקום עיקרי בספר, תוך הסברת המנגנונים האידיאולוגיים והסוציולוגיים שאפשרו זאת, בעיקר רשת 'בית יעקב' שגידלה את הבנות כתומכות וכמפרנסות. יצירת ה'גטאות מרצון' החרדיים, כמו גם תנועת חב"ד ותנועת ש"ס, הכל הוא חלק מפריחתה של החברה החרדית הודות ליחסי הגומלין עם המדינה המודרנית.
כללי

כותרת

עוד מידע