המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
החזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנות האלפיים

החזרה בתשובה וזהויות דתיות חדשות בישראל בתחילת שנות האלפיים

שם המחבר: גודמן יהודה
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: לא להאמין - מבט אחר על דתיות וחילוניות
מספרי עמודים: 177--98
מקום הוצאה: ירושלים ותל אביב
שם ההוצאה: כתר - אוניברסיטת תל-אביב
פרק המבקש להשלים את החסר בחקר החרדיות מן ההיבט האנתרופולוגי של מחזירים ו'החזרה בתשובה'. ההנחה היא כי זהות אישית וחברתית היא תוצר של תהליך ולא מהות קבועה ובלתי משתנה הניתנת להימדד באמצעות שאלונים סוציולוגיים. ההחזרה בתשובה קשורה לכאורה לקשר הדוק לחרדיות, אך כותב המאמר מנסה להוכיח שהיא יצירה חדשה במובנים רבים. המאמר דן במסרים, בדתיות המבוססת על הוכחת האמת, בשלילת הציונות ותרבות המערב, ביחס לתקשורת, לניו-אייג' ומשרטט קווים לתרבות הפנאי החרדית החדשה. כמסקנה מציג הכותב את דמות 'המבשר' החרדי מול מודל ה'תלמיד חכם' הקלאסי, ומסקנתו היא שה'החזרה בתשובה' היא זהות דתית חדשה בישראל, המכילה ממדים אמביוולנטיים ופרדוכסליים מול החרדיות הקלאסית. המחזירים בתשובה, אף הקרובים לחרדיות, מייצרים ביודעין ושלא ביודעין אפשרויות דתיות חרדיות חדשות, שאינן מתמזגות בהכרח עם האפשרויות הקיימות.
כללי

כותרת

עוד מידע