המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
החזרה בתשובה כתגובה חרדית לשואה

החזרה בתשובה כתגובה חרדית לשואה

שם המחבר: שביד אליעזר
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: כיוונים חדשים
כרך: 6
מספרי עמודים: 58--35
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: ההסתדרות הציונית העולמית
המאמר עוסק בחזרה בתשובה כתגובה לשואה, בעיקר לאחר מלחמת ששת הימים שחוללה תסמונת ביקורתית כלפי הממסד. הדיון חוזר אל שרשי הויכוח ההיסטורי בין התנועות החרדיות לבין התנועות המודרניות בעם היהודי, ומוצא בחברה הישראלית זיהוי של חיי העיירה בפולין עם 'מאה שערים' ודומותיה. הכותב בוחן את התופעה הן מצד ה'מחזירים' והן מצד ה'חוזרים'. מצד ה'מחזירים': היתה ציפיה מתונה למשבר התנועות המודרניות בתוכן הציונות, מצד ה'חוזרים' - הציונות נבנתה מחורבן הקהילות החרדיות, והגיע הזמן 'להשיב גזלה לבעליה'. המאמר סוקר את משנתם של הרב דסלר, והאדמו"רים מבלז וחב"ד, בדבר השואה ומשמעותה, ומסכם כי החזרה בתשובה ממצה את התגובה התיאולוגית-מעשית לשואה.
כללי

כותרת

עוד מידע