המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

החרדיות המשתררת: תוצר של ישראל החילונית

שם המחבר: דן יוסף
תאריך לועזי: 1997
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אלפיים
כרך: 15
מספרי עמודים: 254-234
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד
מאמר המבקש לערער את המוסכמה כי החרדים מייצגים את היהדות המסורתית האותנטית, ולהסביר כי אינה אלא פרי מובהק של החלטות מדיניות ותרבותיות של הרוב החילוני במדינת ישראל. הכותב מבקש להציע גישה היסטורית בלבד, ולהמנע מדיון תיאולוגי בדבר תוכנה של היהדות. לדבריו, כל המאפיינים של דת ישראל ההיסטורית אינם נחלתם של החרדים בלבד. במונח 'השתררות' מבקש המאמר להצביע על העובדה כי החברות היהודיות המסורתיות לא הטילו מרות על סביבתם, בעוד החרדיות כן. במוקד המאמר: האוניברסליות של הלימוד בישיבה עד גיל מאוחר, ההסתמכות על קופת ציבור לא וולנטרית, הנהגת דרך חיים הכוללת אפליה עדתית חריפה, התנהגות ציבורית תוקפנית, אימוץ דרך חיים ודרך לבוש של קבוצת קהילות אחת, ובעיקר הסתמכות על הלגיטימציה כנציגי היהדות המסורתית. בסיום המאמר קובל הכותב על הרוב החילוני הנכנע לטענת השקר החרדית-אשכנזית כי היא היא המסורת הנצחית, ועקב כך מואס ביהדות כולה ומונע מעצמו חופש בחירה של דרך יהודית על פי דרכו.
כללי

כותרת

עוד מידע