המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
היבטים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי

היבטים אישיותיים וקהילתיים בנשירת בני נוער במגזר החרדי

שם המחבר: יצחקי יעל
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
על פי נתוני היחידה לביקור סדיר במשרד החינוך, מאז ראשית שנות האלפיים מתקיימת נשירה של כ-8% מן החינוך החרדי, היסודי והעל-יסודי. זאת ביחס לנתוני הנשירה ממערכות החינוך הממלכתיות העומדת על כ-5%. המחקר מבקש לעמוד על תופעת הנשירה מן הישיבות הנורמטיביות. אם בעבר גורלם של נערים אלה היה נידוי והרחקה, כיום ישנן מסגרות קהילתיות וטיפוליות שונות המספקות לנערים אלה מענה בתוך הקהילה. המחקר בודק את הסתגלותם להשתלבות במסגרות החילופיות, את שביעות רצונם ותחושת בדידותם. ההסתגלות נבחנה תוך שימת דגש על ההקשר הקהילתי בהתייחס להון החברתי, ותוך התייחסות למשאבים האישיים ולמשתני הרקע. הדיון מקיף את מאפייניו של הנוער החרדי הנושר, וממצאי המחקר נידונים על רקע תיאוריות מתחום ההון החברתי ובתרומתם של משתנים אלו להסתגלות בקרב בני הנוער החרדים. מממצאי המחקר: נערים הנמצאים במסגרת ישיבתית דיווחו על תחושת שליטה גבוהה יותר, על תמיכת המשפחה ותמיכת מורים גבוהות יותר, לעומת נערים אשר במסגרות אחרות.
כללי

כותרת

עוד מידע