המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : ערכי יסוד, מושג הילדות ותפיסת העצמי

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : ערכי יסוד, מושג הילדות ותפיסת העצמי

שם המחבר: יפה אורית
תאריך לועזי: 1996
סוג פרסום: עבודת מוסמ
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בספרות הילדים חרדית ומקומו של הילד בספרות זו. המטרה היא להציב קווים להבניה הכוללת של מושג הילדות בקרב החברה החרדית. ממצאי המחקר נוגעים הן לראייה פסיכולוגית של תפיסת הילד בחברה החרדית, והן לצד הספרותי של סיפורי הילדים החרדיים. לדברי הכותבת מתוך הסיפורים מצטייר הילד כמבוגר בזעיר אנפין, בעל כוח רצון ואחריות תפקידית מחד, אך גם כישות בעלת מאפיינים יחודיים מאידך. תפיסה אמביוולנטית זו מוסברת באמצעות התייחסות להקשר החברתי המיוחד שבו מצויה החברה החרדית כיום. הילד גם נדרש לתפיסת-עצמי כחלק ממכלול חברתי, וזהותו מעוצבת מתוך הקשר זה ולא מתוך גישה אינדיבידואליסטית. הסיפורים מבנים אצל הילד מודל 'נכון' להתמודדות עם דילמות, כאשר המטרה היא לסייע להם ללמוד כיצד להבנות את התנסויותיהם האישיות באופן שיהיה מקובל ורצוי בתרבות החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע