המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
היחס למדינת ישראל ולאזרחיה בכתבי הרב עובדיה יוסף

היחס למדינת ישראל ולאזרחיה בכתבי הרב עובדיה יוסף

שם המחבר: לאו בני
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: ש"ס: היבטים תרבותיים ורעיוניים
מספרי עמודים: 326--284
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק מבקש להתמודד עם עמדותיו של הרב עובדיה יוסף ביחס לציונות, למדינת ישראל כ'אתחלתא דגאולה', לשירות צה"ל, לחילונים על מאפייניהם השונים, ולמדינה ומוסדותיה (מערכת החוק, מערכת המיסוי והרשויות) כפי שעולה מדרשותיו ומתשובותיו. עמדותיו כלפי יום העצמאות ואמירת 'הלל' נובעות מנימוקים הלכתיים טהורים, ללא כל ממד רעיוני הגותי, ועל כן הוא קובע שמותר לומר פרקי תהילים של הלל בלא ברכה. הכותב מצביע על שניות 'חרדית' בעמדותיו כלפי השירות בצה"ל, כאשר מצד אחד מכהנים בתפקידים רשמיים של המדינה, ומצד שני בוחרים לבניהם את עולם הישיבות הליטאי. גם עמדתו כלפי מערכת החוק ובתי המשפט אינה שונה מזו של רבנים חרדים אחרים. אין בכתביו התייחסות ל'משפט העברי', לא מן ההיבט הלאומי החילוני הראשוני, ולא בגלגולו הציוני הדתי. עם זאת, ביחס למערכת החוק הוא מאמץ את גישתו של הרב קוק, שגם בזמן שאין מלך בישראל יש דיני מלכות על ידי העם היושב בישראל, ועל ידי הממשלה הנבחרת.
כללי

כותרת

עוד מידע