המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
היידיש והמבטא האשכנזי בפסיקה ובהגות החרדית בזמננו

היידיש והמבטא האשכנזי בפסיקה ובהגות החרדית בזמננו

שם המחבר: גרנות תמיר
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מים מדליו
כרך: 18
מספרי עמודים: 371--402
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכללת ליפשיץ
קבוצות חרדיות, וכן חוקרים רבים, הגדירו את הקיום החרדי במדינת ישראל כ'גלות בארץ ישראל'. מתפיסה זו נובעים האחיזה בלבוש האירופי ובשפת היידיש. המאמר פותח בפולמוס על היידיש בתקופת ההשכלה. ועוסק במעמדה של היידיש כ'שפת קודש' בתרבות החרדית ומנתח פסקי הלכה ודברי הגות בשבח היידיש, בין השאר מכתבי ר' משה פיינשטיין והאדמו"ר מקלויזנבורג. מסקנת הניתוח היא שהעברית הישראלית דחויה, אך 'לשון הקודש' ראויה היא לדיבור רק בעידן הגאולה העתידה. בהעדפת ההגיה האשכנזית והיידיש, מועצמת חווית הגלות החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע