המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
היתר הלכתי בסבך עימות אידאולוגי - פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית

היתר הלכתי בסבך עימות אידאולוגי - פולמוס השמיטה תשס"א בראי פולמוס השמיטה בראשית ההתיישבות היהודית

שם המחבר: כהן אשר
תאריך עברי: תשס"ה
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות ציונות ומדינת ישראל - ספר זיכרון ליהושע קניאל
מספרי עמודים: 545--529
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן
הפרק עוסק ב'פולמוס השמיטה' של שנת תשס"א, בו ניסו גורמים חרדים לפרוץ את מעגל הצרכנים החרדים ולהחיל את הנורמות החרדיות המחמירות על אוכלוסיות נוספות. הביטוי לכך היה בדרישה להפוך את המחויבות שלא להסתמך על 'היתר המכירה' לתנאי מחייב לקבלת תעודת כשרות, גם לעסקים שאינם מיועדים לציבור החרדי. במוקד הפולמוס הרב יוסף אפרתי, נאמנו של הרב אלישיב. הכותב דן בהיבטים שונים של פולמוס זה, לאור תובנות היסטוריות מ'פולמוסי השמיטה' המוקדמים של המאה ה-19 וראשית המאה ה-20, סביב הרב קוק ובית דינו. מסקנת המאמר היא שקיימת 'אי נחת' דתית מ'היתר המכירה' גם בקרב ציבורים לא חרדיים, יחד עם עליית כוחו ומעמדו של המחנה החרדי לעומת היחלשותו של המחנה הציוני-דתי, שאף רבניו כופפים את עצמם ואת פסיקתם אל 'גדולי הדור' החרדיים.
כללי

כותרת

עוד מידע