המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי – תוכנית ח"ן

הכשרה חלופית בסמינרים לנשים במגזר החרדי – תוכנית ח"ן

שם המחבר: גולדפרב יעל
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מזכר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
קישור לרשומה המלאה
הדוח מציג ממצאי ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים להוראה במגזר החרדי, לבין בוגרות לימודי הוראה במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים. ניתן היה לשער כי בוגרות מסלולי ההוראה מתקשות להשתלב בשוק העבודה בתחומי הכשרתן, ואילו השתלבותן של בוגרות לימודי הנדסאות בשוק העבודה צפויה להיות קלה יותר. על אף הערכות אלו, ממצאי הדוח מעידים על שיעורי תעסוקה גבוהים מאוד של בוגרות שני מסלולי ההכשרה. הממצאים העיקריים מלמדים כי ההבדלים בין בוגרות מסלולי ההכשרה השונים, הוראה מול לימודי הנדסאות, אינם בולטים כביכול על-פי מדד שעורי התעסוקה, אולם הם באים לביטוי במדדים של איכות הקליטה בעבודה שנבדקה על פי רמת השכר והיקף המשרה, בהם נתגלה יתרון לבוגרות לימודי הנדסאות בהשוואה לעמיתותיהן בוגרות מסלולי ההוראה.
כללי

כותרת

עוד מידע