המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

שם המחבר: כנען רועי
תאריך עברי: תשע"ד
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: גדיש
כרך: יד
מספרי עמודים: 102--96
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
קישור לרשומה המלאה
אחיה' הוא גוף חרדי להכשרת מורים. המאמר סוקר את התפתחותו מיום הקמתו בשנת 1994, ומנסה לפרשה על רקע תהליכים מקבילים שהתרחשו בחברה החרדית. כל זאת לאור מעמדו המיוחד של המורה בחברה החרדית והמשמעויות השונות – דתיות תרבותיות ותעסוקתיות – המיוחסות להכשרתו המקצועית. בשנת 2012 למדו בו כבר 1710 תלמידים, מכלל הקבוצות והפלגים של הציבור החרדי. נלמדים בו גם ייעוץ חינוכי, סיוע התפתחותי והוראה לגיל הרך. נשמרו בו הקפדות המותאמות לציבור החרדי: ההוראה לתלמידים ניתנה בידי גברים בלבד, ואף ספרי הלימוד ותשתית המחשוב סוננו בהתאם. עם זאת הקפיד הצוות להתמודד גם עם תכנים לא קלים ללומד החרדי כמו: קורסים אודות מעמד הילד החריג בחברה, מצוקותיהם של הנושרים מעולם הישיבות והשוליות החברתית הנכפית עליהם. 'אחיה' פועל במרקם רגיש של 'חברת הלומדים', ומתמודד עם החשיפה לפדגוגיה מודרנית על כל המשתמע מכך. הצלחתו והצלחת הפנמת המתודות המערביות הנלמדות בו, מעידות על השינוי המתחולל בחברה החרדית בשנים האחרונות. לבסוף סוקר הכותב את נתוני קליטתם המוצלחת של הבוגרים בשוק העבודה, וביותר במערך החינוך החרדי.
כללי

כותרת

עוד מידע