המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הלימת אדם-תרבות ורווחה סובייקטיבית בקרב יהודים חרדים וחילוניים בישראל

הלימת אדם-תרבות ורווחה סובייקטיבית בקרב יהודים חרדים וחילוניים בישראל

שם המחבר: זילברפלד טלי
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית, החוג לפסיכולוגיה
המחקר בדק את הקשרים שבין ההלימה ה'אובייקטיבית' לבין זו הסובייקטיבית בתחום הרווחה האישית וההלימה שבין האדם לתרבותו. נבדקו 397 סטודנטיות, מתוכן 191 חרדיות ו-196 חילוניות, באמצעות שאלון בחינת הלימת אדם-תרבות נתפסת שהורכב לצורך המחקר. השאלון כלל בין השאר: סולם שביעות-רצון מהחיים, שאלון רגישות חיובית ושלילית ושאלון הזדהות. בין השאר נמצא כי התרבות החרדית מאופיינת בדגש על הממד התרבותי של היטמעות, קרי מתן חשיבות גבוהה להזדהות עם הקבוצה, השתתפות בדרך החיים שלה וחתירה למימוש מטרותיה. עם זאת, בשתי הקבוצות הנחקרות נמצא קשר חיובי בין הלימת אדם-תרבות נתפסת, לבין רווחה סובייקטיבית. הקשר חיובי בין הלימה אובייקטיבית לבין רווחה סובייקטיבית בלט בקבוצה החרדית, כגון הזדהותן של נשים חרדיות עם תרבותן, שהייתה בולטת בהשוואה להזדהותן של נשים חילוניות עם תרבותן.
כללי

כותרת

עוד מידע