המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
"הלעיטהו לרשע וימות": עמדת הרב יוסף שלום אלישיב כלפי היהודי המומר

"הלעיטהו לרשע וימות": עמדת הרב יוסף שלום אלישיב כלפי היהודי המומר

שם המחבר: משיח אמיר
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מורשת ישראל
כרך: 9
מספרי עמודים: 148--131
מקום הוצאה: אריאל
שם ההוצאה: המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון
המאמר בוחן את יחסו של הרב אלישיב, 'פוסק הדור', כלפי היהודי החילוני בימינו, לאור פסקי ההלכה שלו. למרבה ההפתעה המונח השגור בשיח ההלכתי החרדי 'תינוק שנשבה', אינו קיים בכתביו. עם זאת, הרב אינו מסיר אחריות זו מהחילוני המודרני והוא רואה בו יהודי 'רשע' על פי הגדרות הלכתיות. כמו הגוי הוא פוסל את היין במגעו, ובכלל הוא מהווה גורם מאיים על היהדות. עם זאת, ולמרות הביטויים הקשים כנגד חילוניים המופיעים בכתביו, הוא אינו מוציא את היהודי החילוני מ'כלל ישראל', והוא רואה בו יהודי לענין פיקוח נפש, שידוכין, ואף עלייה לתורה. הכותב מתאים את מודל החילוני בכתבי הרב אלישיב, למודל הא-היסטורי שקבעו החוקרים א' שגיא וצ' זוהר, זה הרואה את עולם מושגי ההלכה מעל הזמן, שאינם מתחשבים בתהפוכות התקופה ותמורותיה. פסק בולט ממנו נלקחה כותרת המאמר: אשה שחלתה באיידס, רצתה להדביק גברים רבים ככל האפשר כנקמה במין הגברי על שנדבקה במחלה. הרב אוסר את פרסום שמה, וטיעונו הוא: "הלעיטהו לרשע וימות, ואין לנו לדאוג לרשעים.. ומי שמתעסק בעבירה–ידבק".
כללי

כותרת

עוד מידע