המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המבנה המנהלי של שלטון מקומי בערים חרדיות חדשות

המבנה המנהלי של שלטון מקומי בערים חרדיות חדשות

שם המחבר: שלהב יוסף
תאריך לועזי: 1999
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
החל משנות התשעים התרחבה התופעה של ישובים עירוניים הנתונים לממשל חרדי. המחקר עוסק בבעיות אופייניות של רשות מקומית חרדית, ביניהן: מחסור בכוח-אדם מקצועי ומיומן הגורר מינויים על בסיס שיוכי וכשל במילוי התפקיד במידה החורגת מן המקובל. כמו כן המנהיגות המוניציפלית הנבחרת בעיר החרדית, מנהלת את ענייני העיר מתוך העדפה של צורכי הקבוצות אליהן משתייכים קובעי המדיניות. ניהול כזה עשוי לנגוד את טובת העיר ולפגוע בחלק מתושביה. המחקר מצביע על כך שמנהיגות מקומית ממונה מצליחה לגבור על המכשולים שכן היא משוחררת ממחויבויות פרטיקולריות לקבוצות בוחרים שונות ומסוגלת לקבל החלטות לפי שיקולים של טובת הכלל.
כללי

כותרת

עוד מידע