המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

שם המחבר: לוין חגי
תאריך לועזי: 2009
סוג פרסום: נייר עמדה
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה
קישור לרשומה המלאה
נייר מדיניות המציג את עיקריה של עבודת מחקר אשר ביצעה המועצה הלאומית לכלכלה בנושא הסרת חסמים לתעסוקה במגזר החרדי. התפיסה שמאחורי נייר המדיניות נשענת על היסודות הבאים: 1. קיומה של קהילה חרדית משגשגת ועצמאית הנו חלק מהותי מצביונה היהודי של מדינת ישראל, ולכן יש לפעול לשימור ולחיזוק יסודותיה. 2. העוני והתלות הגוברת של הקהילה החרדית בקצבאות ובתרומות מחלישים את הקהילה ופוגעים בחוסנה, ולכן יש לפעול לחיזוק עצמאותה ואיתנותה הכלכלית באמצעות עידוד התעסוקה. 3. האוכלוסייה החרדית מתאפיינת ביכולת למידה גבוהה, בגישה אחראית ויסודית, ועל כן טמון בה פוטנציאל כלכלי גדול. חלקו הראשון של המסמך מציג נתונים סוציו-כלכליים על האוכלוסייה החרדית והמגמות המתרחשות בתוכה. חלקו השני דן בחסמים לתעסוקה ובגורמים נוספים המשפיעים על היקף ההשתתפות בתעסוקה במגזר החרדי. חלקו השלישי מציג נתונים על הקהילה החרדית בלונדון, שהינה בעלת זיקה חזקה ודמיון רב לקהילה החרדית בארץ, אך שונה ממנה בתכלית כפי שמפורט בפנים. החלק הרביעי מציג שורה של המלצות ממוקדות לעידוד התעסוקה במגזר החרדי.
כללי

כותרת

עוד מידע