המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים בעלי זהויות דתיות שונות

שם המחבר: לזר אריה , קרביץ שלמה
תאריך לועזי: 2004
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מגמות
כרך: מג (2)
מספרי עמודים: 287--306
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון הנרייטה סאלד
המחקר מנסה לעמוד על התוכן והמבנה של המוטיבציה להתנהגות דתית בקרב יהודים, באמצעות שילוב גישה פנומנולוגית-איכותנית עם גישה אמפירית-כמותית. תוכני מוטיבציה ראשוניים נאספו מתגובותיהם של 44 משתתפי מחקר לריאיון מובנה למחצה ולשאלון פתוח. מתוך תכנים אלו נבנה מאגר של 111 פריטי מוטיבציה ובוצע ניתוח גורמים על תגובותיהם של 325 משתתפי המחקר לשתי קבוצות של פריטים מקבילים. מבנה הגורמים של שתי קבוצות הפריטים היה דומה מאוד ונמנו בו חמישה גורמים: אמונה בסדר אלוקי, זהות אתנית-יהודית, חברה, משפחה והמשך מילדות. נראה כי גורמים אלה מייצגים את האופן שבו התנהגות דתית יכולה לתרום לסיפוק של מניעים אנושיים בסיסיים. כמו כן, אנשים בעלי זהויות דתיות שונות ייחסו את התנהגותם הדתית למניעים שונים. אנשים דתיים מבצעים התנהגויות דתיות עקב שאיפתם לסדר אלוקי, אנשים חילוניים מבצעים התנהגויות דתיות על מנת ליצור מסגרת לפעילות משפחתית משמעותית, ואילו אנשים מסורתיים מבצעים התנהגויות אלה גם על מנת לשמר תבניות התנהגות חברתיות רחבות הקשורות לזהות אתנית ולתקופת הילדות. ממצאים אלה עשויים לתרום להבנת הסתירה לכאורה של ביצוע ריטואלים דתיים על ידי אנשים המזדהים כחילונים.
כללי

כותרת

עוד מידע