המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

שם המחבר: כץ טל
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: באר שבע
שם ההוצאה: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת
המחקר מבקש לבחון את דרכי התמודדתן של קהילות דתיות מחמירות עם השימוש בטכנולוגיה בכלל ובמחשב וברשת האינטרנט בפרט, ואת המשמעות שמייחסות קהילות אלה לטכנולוגיית האינטרנט. המחקר התמקד במתח הקיים בין האיסור ההלכתי הכתוב והמוצהר לבין אורחות החיים בפועל. במרכז המחקר: שני מקרי בוחן השוואתיים – הקהילה החרדית מהעיר כרמיאל והקהילה הבפטיסטית הנוצרית מן הכפר ראמה. שתיהן מתאפיינות בגישה דתית דומה, המסתייגת משימוש בטכנולוגיה ובאינטרנט, ורואות בה איום על ערכיהן. מממצאי המחקר: קיימת רק התאמה חלקית בין הוראות המנהיגים בנוגע לשימוש באינטרנט ובין פעילותם היומיומית של חברי הקהילה, והמשמעויות שהם מעניקים לשימוש זה. השימוש באינטרנט הוביל ליצירת מערך שלם של הנמקות והצדקות הבונות את השימוש באינטרנט כלגיטימי, והמאפשרות למאמין לצמצם את הפער בין הוראת המנהיגים לבין התנהגותו בפועל. עם זאת, המשתמשים היו מודעים היטב לסכנות הטמונות באינטרנט, אך הביעו את ביטחונם במשמעת עצמית להימנע מסכנות אלה. ממצאים אלה מאששים את דעת החוקרים כי טכנולוגיות החודרות לחברה מסורתית אינן משנות אותה דטרמניסנטית, אלא מוטמעות לתוכה בתהליך מורכב של משא ומתן.
כללי

כותרת

עוד מידע