המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המיעוט החרדי והתקשורת הציבורית בישראל : בסיס לדיאלוג תרבותי המבוסס על תפקיד התקשרות בעיצובה של חברה אזרחית

המיעוט החרדי והתקשורת הציבורית בישראל : בסיס לדיאלוג תרבותי המבוסס על תפקיד התקשרות בעיצובה של חברה אזרחית

שם המחבר: הלינגר משה , ראשי צוריאל
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: תרבות דמוקרטית
כרך: 13
מספרי עמודים: 139--119
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
לתקשורת ההמונים בישראל נודע תפקיד מכריע בהעמקת השסע שבין חילונים לחרדים. מחד, אין כמעט נציגות לחרדים בתקשורת, ורבים ממוביליה הם בעלי נטיות חילוניות מערביות מובהקות המגלים בורות של ממש במקורות המסורת היהודית,. מאידך, הציבור החרדי נוטה לעמדות שליליות ואף סטריאוטיפיות במובהק כלפי כלי התקשורת המרכזיים. המאמר מנסה להציג דגם לשינוי גישה כלפי התקשורת, זאת על ידי 'קריאה תקשורתית' של המסורת הדתית היהודית, שבכוחה להצביע על מנהגים וגישות המחזקים את החברה האזרחית דווקא באמצעות תקשורת ציבורית. כיוון מסוג זה עשוי לתרום רבות לחיזוק הלגיטימציה של התקשורת הציבורית בקרב החרדים מזה, ולגישה אוהדת יותר כלפי טקסטים ופרקטיקות דתיים מצד האליטות התקשורתיות החילוניות, מזה. הכותבים נוקטים בדוגמאות מתוך המסורת ההלכתית, בין השאר בדוגמת מסורת 'עיכוב התפילה' שנהג בקהילות ישראל, כסוג של תקשורת אזרחית פתוחה, הוגנת וביקורתית.
כללי

כותרת

עוד מידע