המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
המסורתיות המזרחית כהד לקיום היהודי בעולם האסלאם

המסורתיות המזרחית כהד לקיום היהודי בעולם האסלאם

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך עברי: תשס"ט
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: אקדמות
כרך: כג
מספרי עמודים: 146--129
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: בית מורשה - ירושלים
ההגדרה 'מסורתי' הצטרפה אל קטגוריות המציינות התנהלות דתית במפת הזהויות הישראלית, כמו ה'דתי' – כשם נרדף לשומר המצוות הלא חרדי, ה'חרדי' וה'חילוני'. הוא גם הפך לשם נרדף לסגנון דתי המצוי בקרב מזרחים עד כדי ראיית חפיפה בין מסורתיות למזרחיות. המאמר מבקש לטעון כי הדימוי החלש ונטול השורשים המיוחס למסורתיות המזרחית נובע מבחינת קטגוריה זו על רקע הדגם האורתודוקסי האשכנזי. דרך טיפול זו דוחקת את האפשרות לראות במסורתיות המזרחית התנהגות דתית-חילונית שמקורותיה נעוצים ביחס לתרבויות ארצות המוצא שבתוכן ומתוכן התפתחה יהדותם של המזרחים, במרכזן תרבות האסלאם. הכותב מפרט את אופיה של האינטראקציה היהודית-מוסלמית ואת משמעויותיה הנוגעות לענין, כמו גם מגבלותיה של המסורתיות המזרחית כדגם 'אותנטי' או 'חלופי' ביהדות הישראלית.
כללי

כותרת

עוד מידע