המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

הנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית

שם המחבר: המועצה להשכלה גבוהה
תאריך לועזי: 2011
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: המועצה להשכלה גבוהה - הוועדה לתכנון ולתקצוב
מחקר המרכז את כלל הנתונים ואת המודל שגובש סביבם, בכל הנוגע לשילוב האוכלוסיה החרדית במוסדות להשכלה גבוהה. איסוף הנתונים כלל ביקורים במוסדות הפועלים, פגישות עם סטודנטים חרדיים, הבנת החסמים ובחינה מעמיקה של האתגרים. לאור זאת גובשה תוכנית פעולה והוכן מודל תקציבי, להנגשת ההשכלה הגבוהה לחרדים. כמו כן סוקר המסמך את התוכניות הממשלתיות הקיימות (2011), גרפים ובהם נתונים אודות מספר הסטודנטים לפי מוסדות, לפי תחומי לימוד, ולפי הסמיכות לריכוזי אוכלוסיה חרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע