המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הסדריות חדשה: אסטרטגיות של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים

הסדריות חדשה: אסטרטגיות של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים

שם המחבר: מלאך גלעד
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: עבודת דוקטור
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
המחקר עוסק בהתמודדותם של מעצבי מדיניות עם שסעים עמוקים בין קבוצות אוכלוסייה המתקיימות זו לצד זו בתוך מדינות. בד בבד הוא מנתח את האופן שבו עוצבה מדיניות ציבורית חדשה ביחס לחרדים בישראל, החל משלהי שנות התשעים של המאה העשרים. שני חידושים עיקריים טמונים בו: האחד, הצגת מודל תיאורטי של "הסדריות חדשה" המסביר את אופן ההתמודדות המדינתית עם משבר במערכת היחסים בין הקבוצות השסועות בתוכה. השני, ניתוח מקרי מבחן הנוגעים לעיצוב המדיניות כלפי החרדים בישראל בהתאם למודל התיאורטי האמור, והצגת תמונה מקיפה של מכלול המאמץ המדינתי לשילוב חרדים ב"משולש" של השירות הצבאי, ההשכלה והתעסוקה.
כללי

כותרת

עוד מידע