המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

הסוציולוגיה של הפסיקה - דוגמה מיהדות ארה"ב

שם המחבר: וקסמן חיים א'
תאריך עברי: תשס"ה
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בין מסורת לחידוש: מחקרים ביהדות ציונות ומדינת ישראל - ספר זיכרון ליהושע קניאל
מספרי עמודים: 528--513
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן
פרק מבוא המציע דיון בכמה סוגיות הנוגעות לפסיקה ההלכתית והיבטיה הסוציולוגיים, בקרב האורתודוקסיה בארה"ב המושפעת מן החרדיות ועולם הישיבה. הכותב דן בתופעת ההחמרה ההלכתית שמוצאה מבני ברק של ה'חזון איש', ודן בכמה היבטים של הישיבה הגבוהה כמכוננת סביבה הלכתית על-קהילתית. בד בבד עם גידול מספר הישיבות החרדיות בקרב יהדות ארה"ב, מתחזקות מגמות אלה ומתפרשות על פני האורתודוקסיה האמריקנית כולה, כולל מעמדו של 'ראש הישיבה' הגובר על זה של הרב הקהילתי. מול אלה ניצב זרם ה'אורתודוקסיה המודרנית', והכותב דן בזיקותיו של זרם זה עם עולם הישיבה, המשפיעה גם עליו במישרין ובעקיפין. בין אלה ניתן למנות את ספרות ההלכה וההדרכה ההלכתית היוצאת מבית מדרש חרדיים, ומכתיבה מחדש את הנוהג הקהילתי ואת גבולותיה החברתיים והאידיאולוגיים של ההלכה בקרב יהדות ארה"ב.
כללי

כותרת

עוד מידע