המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הסרת הקסם מהאהבה הרומנטית והשבתו לחיק המשפחה: ספרי הדרכה דתיים לזוגיות בהתמודדות עם "אתגרי תרבות המערב"

הסרת הקסם מהאהבה הרומנטית והשבתו לחיק המשפחה: ספרי הדרכה דתיים לזוגיות בהתמודדות עם "אתגרי תרבות המערב"

שם המחבר: אנגלברג ארי , נוביס-דויטש נורית
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: סוציולוגיה ישראלית
כרך: יב (1)
מספרי עמודים: 133-111
מקום הוצאה: תל אביב
שם ההוצאה: אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
ספרי הדרכה דתיים וחרדיים לזוגיות זוכים בעשורים האחרונים לפופולריות רבה. הכותבות ערכו ניתוח של עשרים ספרי הדרכה, לבחון כיצד מתמודדים מחבריהם עם האתגר הכפול של הצגת המשפחה הדתית כעדיפה על פני החילונית. זאת לצד הדרכת הזוגות הדתיים בהתמודדות עם קשיים הנובעים בין היתר מהפנמת ערכים פמיניסטיים, רומנטיים ופסיכולוגיים המאפיינים את התרבות הכללית. מממצאי המחקר: לכל הספרים משותפת דחיית האהבה הרומנטית כמקסם שווא, ואימוץ מודל "העבודה על הזוגיות" בעזרת פרקטיקות פסיכותרפויטיות המיוחסות למקורות היהדות. נוסף על כך, נשים וגברים מוצגים כשונים מהותית אלו מאלו, ולכן בני הזוג מודרכים לשאוף לשותפות במקום לשוויון. המדריכים מציעים את הגילוי ההדדי בתוך מוסד הנישואין כתחליף לאהבה הרומנטית, ואגב כך מצדיקים את הפער המגדרי בחברתם. שני המאפיינים הללו מגובים בתשתית תיאולוגית המעניקה להדרכה הזוגית ממד טרנסצנדנטי. לצד זאת, נמצא דימיון יסודי בין החברה הציונית-דתית לחברה החרדית וביחסן לזוגיות.
כללי

כותרת

עוד מידע