המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הסתגלותם האישית והחברתית של ילדים להורים גרושים מרקע חרדי וחילוני

הסתגלותם האישית והחברתית של ילדים להורים גרושים מרקע חרדי וחילוני

שם המחבר: קליין-בארט ענת
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר בודק את הסתגלותם של ילדים לגירושי הוריהם בחברה החרדית, בה תפקידי הגבר, האשה והילדים מוגדרים וברורים בהקשרים החברתיים. במחקר השתתפו 100 ילדים להורים גרושים, 50 חרדים ו-50 חילוניים בני 7 ועד 12. ממצאי המחקר העלו כי לא קיימים הבדלים משמעותיים בין הילדים בכל הנוגע להסתגלות האישית לגירושין. החברה החרדים אומנם מגנה את הגירושין ורואה בהם רע הכרחי, אך כאשר מתרחש תהליך כזה במשפחה, הקהילה עומדת מאחורי המשפחה ותומכת בה בחינה רגשית ופיזית. ההסבר נעוץ בכך, שהחברה הישראלית ברובה היא בעלת נטיות שמרניות יחסית בקשר למשפחה מן המקובל בעולם המערבי, ואינה שונה בערכיה באופן מהותי מן החברה המסורתית היהודית. עם זאת, סקירת הספרות המקצועית בתחום זה מעלה כי באופן כללי ילדים חילוניים מסתגלים טוב יותר לגירושין מאשר ילדים חרדים, עקב הסטיגמות החברתית.
כללי

כותרת

עוד מידע