המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה

העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה

שם המחבר: ליבס יהודה
תאריך לועזי: 1982
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: מחקרי ירושלים במחשבת ישראל
כרך: ג
מספרי עמודים: 137--152
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לרשומה המלאה
מחקר היסטורי המבקש להשוות בין כת מדבר יהודה לבין כת החרדים בירושלים, באמצעות ניתוח כתביו של המקובל הירושלמי ישעיה אשר זליג מרגליות. הכותב מנתח את מאפייניה של 'כת', ומנסה למצוא השוואות בין שתי התופעות, למרות המרחק ההיסטורי ביניהן. הניתוח הוא טקסטואלי, ומתמקד בחיפוש אחר תפיסה קבלית אזוטרית, ואחר דיכוטומיה תודעתית של שתי הכתות בין 'בני אור' ובין 'בני חושך', גם אם אין הן חולקות ביניהן את הטרמינולוגיה. תגובה למאמר זה מאת א' סטולמן התפרסמה ב'אקדמות', ו, תשנ"ט. http://www.bmj.org.il/files/351294176428.pdf
כללי

כותרת

עוד מידע