המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

העוני וההתנהגות בשוק העבודה בחברה החרדית

שם המחבר: גוטליב דניאל
תאריך לועזי: 2007
סוג פרסום: נייר עמדה
שם כתב העת או הספר הערוך: סדרת מחקרי מדיניות
כרך: 4
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ון ליר בירושלים - התוכנית לכלכלה ולחברה
קישור לרשומה המלאה
שיעור העניים באוכלוסייה החרדית בישראל היה ב-2004 60% לפי הגישה היחסית הרשמית ו-68% לפי גישת הצרכים החיוניים. המחקר בודק את הגורמים המרכזיים לעוני בקרב חרדים בישראל, וממליץ על תוכנית לצמצום יסודי וארוך טווח של העוני באמצעות כמה צעדים: (1) קביעת יעד אופרטיבי רב-שנתי לצמצום העוני; (2) שינויים בחינוך הבנים ובהשכלה התיכונית של בנים ובנות; (3) מציאת דרכים לקירוב צעירות וצעירים חרדים למקצועות אקדמיים; (4) הגדלת שיעור ההשתתפות של גברים חרדים בכוח העבודה באמצעות חיזוק ההכשרה המקצועית. (5) שיפור יכולת ההשתכרות של נשים חרדיות (6) הנהגת מס הכנסה שלילי, המבוסס על נקודות זיכוי, לעידוד ההצטרפות לכוח העבודה ולשיפור יכולת ההשתכרות. התעלמות ההנהגה החרדית מבעיית העוני ומגורמיה – חינוך, גודל המשפחה ותעסוקה – עלולה להחריף את ממדי העוני בעתיד ולסכן את שגשוגה של החברה החרדית.
כללי

כותרת

עוד מידע