המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקהילה החרדית בישראל – בין אינטגרציה לסגרגציה

הקהילה החרדית בישראל – בין אינטגרציה לסגרגציה

שם המחבר: כהן בצלאל
תאריך עברי: תשע"ד
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: גדיש
כרך: יד
מספרי עמודים: 35--31
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
קישור לרשומה המלאה
החברה החרדית חווה בשנים האחרונות שינויים רבים באורחות חייה, המציבים בפניה אתגרים רבים והתמודדויות חדשות. אחת השאלות המרכזיות המלווה את השינויים הללו, נוגעת למידת המעורבות של החרדים עם כלל החברה הישראלית בכל תחומי החיים. המאמר מנסה להראות כיצד בפעולות השונות הנוגעות לשינויים הללו, ניכרות שתי מגמות שונות ומנוגדות של אינטגרציה מול סגרגציה. שאלה זו היא שצריכה להעסיק את כל העוסקים בתחום זה של שילוב חרדים, על מנת להתוות את הדרך הנכונה ביותר עבור החברה החרדית ועבור החברה הישראלית. המאמר סוקר את שתי המגמות המנוגדות בשטחים שונים, ואף מציע להן הסברים היסטוריים-אידיאולוגיים. הכותב מברך על השתלבות החרדים, אך מציין כי המשימה החשובה ביותר המוטלת על כל הצדדים היא שתהליכים אלו לא יהיו כרוכים בתופעות של סחף לחילוניות, שכן במקרה כזה לא יהיה מנוס מהסתגרות חרדית מחודשת.
כללי

כותרת

עוד מידע