המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

הקהילה החרדית ואיכות הסביבה

שם המחבר: שלהב יוסף , קפלן מוטי
תאריך לועזי: 2003
סוג פרסום: ספר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון ירושלים לחקר ישראל
מקומה של הסביבה בספרות היהודית, נדון בשנים האחרונות בהרחבה, והוא מתבסס על שפע עצום של מקורות הלכה, מדרשים וספרות השו"ת. המחקר הנוכחי, דן ומציג עושר זה, כרקע ליחסה של הקהילה החרדית לנושאי סביבה. מנגד, התפתחה הדעה כי קיימים זרות וניכור בין הלך החשיבה היהודי המסורתי, השקוע בד' אמות של ההלכה, ובין שאלות הסביבה. אולם דיני סביבה עוסקים ביחס שבין אדם לאדם, ובעיקר בשמירה על האינטרס הציבורי, כנגד רצון הפרט, וביחס בין אדם לארץ, ולשני אלה ביטויים במקורותינו. החיבור משקף את היחס לסביבה, במקורות ובאורח החיים היהודי - יחס שאינו זר ומנוגד לרוח ישראל, אדרבא, יחס זה, על נגזרותיו, נתפס בהלכה ובחיי יום יום, כחלק מחובתו של האדם בעולמו.
כללי

כותרת

עוד מידע