המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

הקלטת היא המסר: פונדמנטליזם, תקשורת וגיוס פוליטי בתנועת ש"ס

שם המחבר: ליאון נסים
תאריך לועזי: 2012
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: תרבות דמוקרטית
כרך: 14
מספרי עמודים: 221--201
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
מאמר בעקבות קלטת 'אני מאשים' של אריה דרעי, ערב כניסתו לכלא בספטמבר 2000. המאמר מבקש לנתח את תכניה הרטוריים והסמליים, ולהראות כיצד השתמשה ש"ס בהרשעתו של דרעי כדי לאשש את טענתה בדבר הקיפוח והאפליה של המזרחים בישראל, והניסיונות מצד הממסד הישראלי החילוני האשכנזי, לכבות כל שביב של הנהגה מזרחית עצמאית ואפקטיבית. מכאן יוצא הדיון לפונדמנטליזם דתי כשיח פוליטי חלופי, ובמקומה של תרבות הקלטות בשיח זה, זאת לאור מקומה של תרבות הקלטות בפריפריה המזרחית בישראל בכלל. בהמשך מסביר המאמר את הקשר שבין ש"ס ל'תנועת התשובה' בישראל בשנות התשעים, ובכלל זה המדיומים ששירתו תנועה זו. לבסוף עומד הכותב על תוכן קלטת 'אני מאשים' ועל מקומה בהבניית הספקנות והביקורת הפוליטית של דרשני תנועת התשובה. בשנים הבאות החליפו את הקלטת טכנולוגיות אחרות, כגון התקליטור והמרחב האינטרנטי, אולם לקלטת זו שמור מקום מיוחד כפריזמה לפונדמנטליזם דתי, הכרוך בשיח רדיקלי ופרקטיקה של תקשורת פוליטית.
כללי

כותרת

עוד מידע