המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקשר בין חשיפה לפיתוח אמונות אסנציאליסטיות לגבי קטגוריות טבעיות בגיל הרך: השוואה בין ילדים חרדים לחילוניים

הקשר בין חשיפה לפיתוח אמונות אסנציאליסטיות לגבי קטגוריות טבעיות בגיל הרך: השוואה בין ילדים חרדים לחילוניים

שם המחבר: צביקל חגית
תאריך לועזי: 2010
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
מחקר השוואתי העוסק בחברה החרדית ויחסה לבעלי חיים. זאת בהתאם ל'אמונות אסנציאליסטיות' (המתבססות על מהות פנימית) ובדיקת השפעתן על היחס לבעלי חיים בקרב ילדים חרדים. נבדקו כ-96 ילדי גן, חרדים וחילוניים, בגילאים שונים, באמצעות שאלון שהופנה להורים. ההורים נדרשו לדווח על קשר אפשרי בין הילד לבין בעל חיים כלשהו. גם עמדות הילדים נבדקו על פי מבחני הערכה מיוחדים, שהסירו הבדלים לשוניים בין שתי קבוצות הגיל בשתי החברות המקבילות, כמו גם הטלת מטלות שונות הקשורות בבעלי חיים. מממצאי המחקר: קיים הבדל מובהק במידת החשיפה לבעלי חיים בין שני המגזרים, כך שילדים חילוניים חשופים לחיות במידה רבה, בעוד הילדים חרדיים חשופים לחיות במידה מועטה. במטלת האינדוקציה, בני החמש ענו יותר על פי שיוך קטגוריאלי מאשר בני השלוש, גם בקרב החרדים וגם בקרב החילוניים, דבר המעיד על פיתוח אמונות אסנציאליסטיות לגבי בעלי-חיים. במטלת האימוץ נמצא כי גם הגיל וגם המגזר רלוונטיים לגבי התפקוד. מסקנת המחקר: למרות שנמצא קשר בין חשיפה לבעלי-חיים לבין פיתוח אמונות אסנציאליסטיות לגבי חיות, אין זה גורם יחיד המשחק תפקיד בפיתוח אמונות אלו, העשויות להתפתח גם כאשר קיימת חשיפה נמוכה לבעלי חיים.
כללי

כותרת

עוד מידע