המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקשר בין מערכת יחסים לבין תחושת ערך עצמי בקרב נשים חרדיות בישראל

הקשר בין מערכת יחסים לבין תחושת ערך עצמי בקרב נשים חרדיות בישראל

שם המחבר: ברון מיכל
תאריך לועזי: 1998
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מטרת העבודה לבדוק את מערכת היחסים הבינאישית השטחית (לא חברות קרובה) בין נשים לבין עצמן בחברה החרדית בישראל. בנוסף, נעשה שימוש בקבוצת ביקורת של נשים לא דתיות במטרה לבדוק את רגישות הכלים במחקר. העבודה דנה בתכונה של היחס לזולת, לא בתחום מעשי הצדקה, כי אם בתחום מערכת היחסים והתקשורת הבינאישית. הן הקבוצה החרדית והן הקבוצה הלא דתית נבדקה באמצעות שאלונים בדבר מערכת יחסים (1982 Hudson ) ושאלון לבדיקת תפיסת תכונות אישיות של הזולת (כוהנר, 1982). מממצאי המחקר: בקרב הנשים החרדיות נמצאה אינטראקציה בינאישית גבוהה מזו שבחברה הלא דתית, ומערכת היחסים שלהן התאפיינה במדה רבה יותר של 'אישור' ושל 'קבלה' מאשר זו של הנשים הלא דתיות. גם תחושת הערך העצמי בחברה החרדית נמצאה גבוהה יותר מזו שבחברה הלא דתית, והמחקר בודק את הקשר שבין טיב האינטראקציה לבין הערך העצמי בשתי הקבוצות.
כללי

כותרת

עוד מידע