המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הקשר שבין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיי הנישואין לבין דיכאון אחרי לידה אצל נשים חרדיות

הקשר שבין תמיכה חברתית ושביעות רצון מחיי הנישואין לבין דיכאון אחרי לידה אצל נשים חרדיות

שם המחבר: סירקין גליה
תאריך לועזי: 2001
סוג פרסום: עבודת גמר
מקום הוצאה: רמת גן
שם ההוצאה: אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
מטרת המחקר היא בדיקת הקשר שבין דיכאון אחרי לידה לבין משתנים הקשורים לתמיכה חברתית ושביעות רצון מחיי הנישואין. משתנים שנמצאו כקשורים לדיכאון אחרי לידה במחקרים רבים, אך טרם נחקרו באוכלוסייה החרדית, בה קיימים מאפיינים ייחודיים בתחומים אלה. המחקר כלל 123 נשים מהמגזר החרדי באמצעות שאלונים, שהתייחסו למשתנים דמוגרפיים, ללידה עצמה, למידת החרדיות, למידת הדיכאון, התמיכה החברתית וחיי הנישואין. ממצא מרכזי: שביעות הרצון מחיי הנישואין מהווה גורם סיכון משמעותי לדיכאון שלאחר לידה בחברה החרדית. זאת מאחר ומשתנים אחרים הנחשבים לקריטיים בחברות אחרות, כגון תמיכה חברתית, קיימים בלאו הכי בחברה זו כערך וכדפוס מרכזי, והם מצויים בקרב כל הנשים ללא יוצא מן הכלל.
כללי

כותרת

עוד מידע