המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

הרהורים על פמיניזם ורב-תרבותיות

שם המחבר: מולר-אוקין סוזן
תאריך לועזי: 1998
סוג פרסום: מאמר
שם כתב העת או הספר הערוך: פוליטיקה
כרך: 1
מספרי עמודים: 26--9
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר דן בקונפליקט הקיים בין מימוש הזכויות של המיעוט התרבותי לבין מימוש הזכויות הפמיניסטיות, כקונפליקט שממעטים לעסוק בו (בשנת 1998). טענת הכותבת היא כי אם קיימים קונפליקטים בין תביעות פמיניסטיות לבין תביעות למתן זכויות לקבוצה מסוימת, קיימת סבירות גבוהה שתביעות קהילתיות לזכויות הקבוצה יתנגשו ביעדי הפמיניזם, וממילא בערכי הליברליזם. אחת הדוגמאות לכך היא טיעונים ליברליים של רב-תרבותיות הנוגעים לחברה החרדית, כפי שהביעו חוקרים קודמים (מרגלית והלברטל 1998 ע"ע), שצידדו בזכות 'זהות אישית' של החרדים כאינטרס של החברה הרב-תרבותית. הכותבת מתפלמסת עם תפיסה זו, וטוענת בין השאר שמנקודת ראות פמיניסטית יש כאן אפליה והדרה של מחצית המגזר המבקש הכרה ב'זהותו' ובזכויותיו להגדרה עצמית.
כללי

כותרת

עוד מידע