המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השואה היא המשך ההיסטוריה הקדושה של עם ישראל

השואה היא המשך ההיסטוריה הקדושה של עם ישראל

שם המחבר: שנר משה
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: פרק
שם כתב העת או הספר הערוך: בראשית היתה השואה: הגות יהודית מתמודדת עם משמעות הקיום היהודי לאחר השואה
מספרי עמודים: 93--37
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מאגנס
פרק מתוך ספרו של משה שנר, המציע את קשת התגובות התיאולוגיות, החברתיות, הפוליטיות והתרבותיות לשואה. הפרק ממוקד בתגובה החרדית ובספרות הסוקרת אותה עד לשעת כתיבת הספר (2013). חלקו הראשון של הפרק דן בבעיה התיאולוגית גופה, ואילו השני סוקר את ספרות 'צידוק הדין' הרבנית החרדית לשואה. בין השאר נדונים בעיית ה'ייסורים', 'חבלי משיח', 'הסתר פנים', מסורת 'הקורבן היהודי הקדוש' ורבדיה הרבים במשך הדורות. בחלק השני נדונה משנתם של האדמו"רים מפיאסצ'נה, מסאטמר, משנתו הפרו-ציונית של הרב טייכטאל, דרכו החינוכית של הרב דסלר ודרכו המיסטית של הרב אשלג. בדברי הסיכום דן המחבר עד כמה מסורות אלו רלוונטיות לאדם היהודי לאחר השואה.
כללי

כותרת

עוד מידע