המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

השינויים בפריון הכולל בקרב נשים יהודיות

שם המחבר: זטקובסקי איליה
תאריך לועזי: 2013
סוג פרסום: דוח מחקר
מקום הוצאה: חיפה
שם ההוצאה: הטכניון, מוסד שמואל נאמן - פרויקט שילוב חרדים
קישור לרשומה המלאה
דוח אודות מגמות הפריון הכולל בקרב נשים יהודיות, מבט משווה בין חילוניות לחרדיות. הבדיקות מראות כי ככל הנראה ישנה מגמת ירידה בפריון הנשים החרדיות בשנים האחרונות. אלא שבכל הנוגע לשינויים בילודה בחברה החרדית המצב מורכב, לא רק בשל הרגישות הגבוהה של הנושא, אלא גם בשל ההשלכות הכלכליות והחברתיות הקשורות לכך, הקשיים בהגדרת המשתנים ובאיסוף הנתונים, ולא פחות מכך – בנסיונות להסביר שינויים נצפים ולזהות סיבות לתהליכים כאלה ואחרים. הדוח כולל גרפים וטבלאות, ומסתמך בעיקר על 3 מחקרים בתחום הדמוגרפיה בישראל. הדוח טוען, כי הירידה בילודה בקרב נשים חרדיות, אם אכן היא קיימת, אינה נובעת בהכרח מעליה בהשתלבותן בשוק העבודה, אלא מסיבות נוספות הקשורות לתהליכים העוברים על החברה החרדית בישראל.
כללי

כותרת

עוד מידע