המרכז לחקר החברה החרדית – נתון בבליוגרפי
ראשי >> 
השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

שם המחבר: זרמבסקי לורה (אהבה)
תאריך לועזי: 2002
סוג פרסום: נייר עמדה
כרך: 4//13
מקום הוצאה: ירושלים
שם ההוצאה: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
קישור לרשומה המלאה
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החרדים חוששים מהשפעת החברה החיצונית, וכתוצאה מכך גם ממשא ומתן אתה. החילוניים חוששים מכפייה דתית; הדתיים הלאומיים חוששים שישראל תאבד את זהותה היהודית. כל הסיבות הללו יחד גורמות לכך שהחשש מקשיח את עמדותיה של כל קהילה ומחריף את ניכורה מן האחרות. ישנם גם משתנים חיצוניים: התקשורת, מצבה הביטחוני של המדינה ובית המשפט הגבוה לצדק. גורמים אלה משפיעים, כל אחד בפני עצמו, על היחסים בין דתיים לחילונים.
כללי

כותרת

עוד מידע